Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση των πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών Αχρήστων» για το Τμήμα Α («Πλαστικοί Κάδοι 1.100 λίτρων και Πλαστικοί Κάδοι 120 λίτρων»)

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020
image_print