Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση των πρακτικών του επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου» για το έτος 2019.

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018
image_print