Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου

Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019 για το Τμήμα Κοιμητηρίων

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019
image_print