Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας» .
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΘΟΑΩ9Μ-Ψ9Ι 29/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 39048/29-9-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΟ5ΙΩ9Μ-ΑΝΘ 16/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 36908/16-9-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠ∆) του έργου: «Κατασκευή νέας στέγης και κτιρίου αποδυτηρίων για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Δράμας».
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΝΙΙΩ9Μ-Υ3Φ 24/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 33054/24-8-2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ «Εργασίες εκχιονισμού αποπαγοποίησης και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης του δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 9ΓΧΚΩ9Μ-Α1Κ 03/08/2021 Αρ. Πρωτ.: 30280/3-8-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ – ΚATANOMH ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΑΛΗΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2021.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΟ53Ω9Μ-ΠΩ7 23/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 24327/23-6-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: “Υπηρεσίες Μυοκτονίας Κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΙ0ΦΩ9Μ-1Α2 15/06/2021 Αρ. Πρωτ.: 23308 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
“ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΩΝ ”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΣΝ7Ω9Μ-Θ1Ε 20/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 18918/20-5-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2021 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματοποίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων».
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΘΟΛΩ9Μ-ΜΕΓ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15983/5-5-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 68Η0Ω9Μ-Η5Φ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13986/19-4-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΨΛΘΩ9Μ-ΒΟΑ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13813/16-4-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας τα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΑΗ4Ω9Μ-ΩΕΖ 26/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10714/26-3-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΞ73Ω9Μ-ΞΞ9 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10195 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚATANOMH ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΑΛΗΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2021.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΤΣ6Ω9Μ-Ζ12 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7833/4-3-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων και γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκτασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου- Αετού»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΡΡΖΩ9Μ-69Γ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6824/26-2-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων».
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΙΓΕΩ9Μ-8Ω7 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6110/23-2-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ