Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2021 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματοποίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων».
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΘΟΛΩ9Μ-ΜΕΓ 05/05/2021 Αρ. Πρωτ.: 15983/5-5-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων και οικοπεδικών εκτάσεων για λόγους πυροπροστασίας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 68Η0Ω9Μ-Η5Φ 19/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13986/19-4-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΨΛΘΩ9Μ-ΒΟΑ 16/04/2021 Αρ. Πρωτ.: 13813/16-4-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ «Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας τα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΑΗ4Ω9Μ-ΩΕΖ 26/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10714/26-3-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΞ73Ω9Μ-ΞΞ9 23/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 10195 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚATANOMH ΩΡΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΥΠΑΛΗΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2021.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΤΣ6Ω9Μ-Ζ12 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 7833/4-3-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
«Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων και γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκτασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου- Αετού»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΡΡΖΩ9Μ-69Γ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6824/26-2-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων».
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΙΓΕΩ9Μ-8Ω7 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6110/23-2-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΧ5ΩΩ9Μ-ΓΚΞ 29/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 3014 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»,
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω0ΘΕΩ9Μ-9ΗΙ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26548/6-10-2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Aπρίλιος 2021»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 9ΒΓ8Ω9Μ-ΚΓΨ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23754 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35.6262.14
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΨΖΣΩ9Μ-ΓΦΗ 10/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 19313/10-8-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
”Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΓΟΜΩ9Μ-Ψ76 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18857/4-8-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2020 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω9Μ-ΖΦΕ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18457/30-7-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 96ΘΥΩ9Μ-ΔΔ7 10/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ