Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Εργασίες ανάδειξης γεωτόπων και γεωδιαδρομών του Γεωπάρκου Δράμας εντός δασικής έκτασης του Δασικού συμπλέγματος Δυτικού Νέστου & Λιβαδερού Μυρσίνερου- Αετού»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΡΡΖΩ9Μ-69Γ 26/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6824/26-2-2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απόφαση πολυετούς δαπάνης για την «Προμήθεια σπόρων χλοοτάπητα, φυταρίων, δενδρυλλίων, τύρφης, κηπευτικού χώματος, λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων».
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΙΓΕΩ9Μ-8Ω7 23/02/2021 Αρ. Πρωτ.: 6110/23-2-2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021.
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΧ5ΩΩ9Μ-ΓΚΞ 29/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 3014 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»,
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω0ΘΕΩ9Μ-9ΗΙ 06/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 26548/6-10-2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
«Εκχιονισμός -αποπαγοποίηση περιοχής Δήμου Δράμας για τη χειμερινή περίοδο Νοέμβριος 2020 – Aπρίλιος 2021»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 9ΒΓ8Ω9Μ-ΚΓΨ 11/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 23754 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35.6262.14
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΨΖΣΩ9Μ-ΓΦΗ 10/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 19313/10-8-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
”Εργασίες πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας στα περιαστικά δάση της ΔΕ Δράμας του Δήμου Δράμας”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΓΟΜΩ9Μ-Ψ76 04/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 18857/4-8-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση των τευχών της αριθμ. 5/2020 μελέτης και απευθείας ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΦΓ7Ω9Μ-ΖΦΕ 30/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 18457/30-7-2020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 96ΘΥΩ9Μ-ΔΔ7 10/06/2020 Αρ. Πρωτ.: 13408 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – «Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ»
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΤΓΧΩ9Μ-ΛΥΛ 21/01/2020 Αρ. Πρωτ.: 1836/21-01-2020 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
“Ανάθεση εργασιών χωματουργικών, φορτοεκφόρτωσης και κοπής παρόδιας βλάστησης με τη χρήση μηχανημάτων έργου και μεταφοράς υλικών με φορτηγά ΔΧ”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 64Θ2Ω9Μ-4ΩΦ 27/12/2019 Αρ. Πρωτ.: 39876 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατανομή ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας και εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ανά υπάλληλο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019 για το Τμήμα Κοιμητηρίων
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΙΤ6Ω9Μ-ΤΥΓ 27/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24583 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης του Κ.Α. 35.6262.14 (Υπηρεσίες εκχιονισμού περιοχής Δήμου Δράμας)
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΩ29Ω9Μ-ΖΕΘ 26/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24446 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΕΨΤΩ9Μ-1ΟΚ 23/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 24260 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας: ”Υπηρεσίες παρακολούθησης συστήματος συναγερμού στο Α΄ Νεκροταφείο Δράμας”
Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΛΡΛΩ9Μ-0Υ5 01/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 22141 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ