Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Κατασκευή περίφραξης νοτιοδυτικής πλευράς του ποδοσφαιρικού γηπέδου ΔΚ Χωριστής CPV 45212290-5

Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018
image_print