Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την 7/2005 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016
image_print