Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΠΔΔ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018
image_print