Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023
image_print