Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Καταβολή επιδόματος λόγω εκτάκτων συνθηκών, στις καθαρίστριες των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δ. Δράμας

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020
image_print