Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΟΙΚΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 6/10/2020 ΕΩΣ 28/2/2021

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
image_print