Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καταβολή νομιμοτόκως ποσών που επιδικάστηκαν και αφορούν στην ένδικη, προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 2470/1997, μηνιαία οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 854/2017 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Α’ Τμήματος)

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2020
image_print