Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καταβολή νομιμοτόκως ποσών που επιδικάστηκαν και αφορούν στην ένδικη, προβλεπόμενη στο άρθρο 12 του ν. 2470/1997, μηνιαία οικογενειακή παροχή

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print