Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2023
image_print