Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας, (ΤΑΠ), για το οικ. έτος 2019

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018
image_print