Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Καθορισμός τρόπου χρήσης των διδακτηρίων του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κουδουνίων του οποίου η λειτουργία έχει ανασταλεί

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
image_print