Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης τμήματος έκτασης 190.000 τ.μ. του αριθμ. 811 κοινόχρηστου τεμαχίου αγροτικού κλήρου, συνολικής έκτασης 226.780 τ.μ. κοινότητας Μαυρόβατου, σε εφαρμογή του άρθρου 195 Ν. 3463/2006 «Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print