Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Κήρυξη πλειοδότη ως έκπτωτου λόγω παρέλευσης άπρακτης της 10ήμερης προθεσμίας για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και κίνηση διαδικασίας απόδοσης χρήσης των καταστημάτων με αριθμό 17 & 18 στην δημοτική λαχαναγορά Αρκαδικού

Τρίτη, 12 Ιούνιος 2018
image_print