Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ & ΗΜΕΡ. ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗ (ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ-ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ).

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015
image_print