Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΜΑ (ΕΔΡΑ ΤΟΥ ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2022
image_print