Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2021
image_print