Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση έφεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού με την επωνυμία Δ «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμας (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ’ αριθ.600/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Β’ Τμήματος) –και- κατά των (α) Μαριγούλας Κανάκη του Κωνσταντίνου και (β) Ιωάννη Παντούλη του Παναγιώτη, ως μοναδικών κληρονόμων του αρχικώς ενάγοντος και ήδη την 2.1.2002 αποβιώσαντος Παναγιώτη Παντούλη του Φωτίου, κατοίκου εν ζωή Δράμας, εν ζωή μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Δράμας, οι οποίοι αμφότεροι συνέχισαν την ανοιγείσα με την κρινόμενη αγωγή δίκη, ενώπιον του αρμοδίου δευτεροβάθμιου διοικητικού Δικαστηρίου.

Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2018
image_print