Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως, κατά της υπ’ αριθ. 854/2019 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας (Α’ Τμήματος) –και- κατά των (1) Αναστασίας Κυριακίδου και (2) Κωνσταντίνου Τσαγκαλίδη, αμφοτέρων κατοίκων Δράμας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2020
image_print