Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ ΜΑΪΟΥ,ΙΟΥΝΙΟΥ,ΙΟΥΛΙΟΥ 2020(ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-20, ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-21,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡ. ΡΟΜΑ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
image_print