Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ(ΙΟΥΝΙΟΥ,ΙΟΥΛΙΟΥ 2019,ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-19, ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-20,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡΑΡΤ. ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ)

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019
image_print