ΜΙΣΘ.ΥΠ.ΙΔΟΧ(ΙΟΥΝΙΟΥ,ΙΟΥΛΙΟΥ 2019,ΤΖΑΦΟΥ ΑΠΟ 10-5-19, ΕΩΣ ΚΑΙ 9-5-20,ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ&ΠΑΡΑΡΤ. ΡΟΜΑ Δ. ΔΡΑΜΑΣ)