Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ(ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ 4-11-20 ΕΩΣ 30-6-21) ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021
image_print