Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2021
image_print