Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ 2014) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016
image_print