Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/03/2017

Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2017
image_print