Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΙΣΔΑΚΗ ΤΗΝ 01/7/2021 ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 07/7/2021 ΣΤΗ ΧΩΡΙΣΤΗ

Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021
image_print