Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
image_print