ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ( ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020