Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΔΡΟΣΟΥ) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print