Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων. Μετακίνηση υπαλλήλου του Δ.Δράμας στο Λιβαδερό- Σιδηρόνερο- Σκαλωτή άσκησης υπηρεσιακών καθηκόντων στις 2,9,16,23, & 30 Αυγούστου.

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022
image_print