Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οδοποιϊα Κουδουνίων – Νικοτσάρα-Καλού Αγρού. Πολυετή υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020 και 2021. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 30.000,00 € και για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 44.370,00€.

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print