Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία “Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας” μέχρι την ενσωμάτωση αυτού στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2024
image_print