Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Ορισμός αναπληρωτή γραμματέα – πρακτικογράφου του Δημ. Συμβουλίου, γραμματέα – πρακτικογράφου και αναπληρωτή των Επιτροπών του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 3 Δεκέμβριος 2018
image_print