Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Ορισμός ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δράμας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ)»

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017
image_print