Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Α.Α

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021
image_print