Οικονομική Επιτροπή

Ορισμός τριμελούς Επιτροπής διαπραγμάτευσης Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά και αναπλη-ρωματικά) για το 2020.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
image_print