Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Οριστική παραλαβή της μελέτης « Αναθεώρηση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Νέας Αμισού και Εφαρμογή Οικοδομικών Τετραγώνων».

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print