Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: »Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Κήπου του Δήμου Δράμας» για την περίοδο 2019-2028

Πέμπτη, 15 Νοέμβριος 2018
image_print