Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019
image_print