Οικονομική Επιτροπή

Παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16 Κ.Μ.»

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2022
image_print