Οικονομική Επιτροπή

Παράταση παραχώρησης χρήσης διαμερίσματος της Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ στο Δήμο Δράμας για τη στέγαση και λειτουργία των υπηρεσιών και δομών του Νομικού Προσώπου

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print