Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών μείωσης δημοτικών τελών

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2020
image_print