Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
image_print