Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ»

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014
image_print