Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2022

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022
image_print