Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ 723 ΣΥΜΒΑΣΗΣ (22-04-2020) ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2020.

Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
image_print